Tin tức - sự kiện

  • Hội nghị Khoa học Viện Di truyền nông nghiệp năm 2013
    Hội nghị Khoa học Viện Di truyền nông nghiệp năm 2013
    Trong 2 ngày 20–21/03/2014, Viện Di truyền nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị Khoa học, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được của các đề tài/ dự án thực hiện trong năm 2013 cũng như thảo luận, đề xuất hướng nghiên cứu cho giai đoạn tiếp theo. Tham dự hội nghị có PGS.TS Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp và Hội đồng khoa học cùng toàn thể cán bộ nghiên cứu của Viện. Đã có 20 báo cáo khoa học thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu trên nhiều đối tượng cây trồng được trình bày tại Hội nghị, bao gồm: