Viện Di Truyền Nông Nghiệp
  • Hội nghị Khoa học Viện Di truyền nông nghiệp năm 2013
    Hội nghị Khoa học Viện Di truyền nông nghiệp năm 2013

    Trong 2 ngày 20–21/03/2014, Viện Di truyền nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị Khoa học, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được của các đề tài/ dự án thực hiện trong năm 2013 cũng như thảo luận, đề xuất hướng nghiên cứu cho giai đoạn tiếp theo.


     

Tin mới