Giới thiệu

Viện Di truyền Nông nghiệp được thành lập theo điểm “a” “khoản 1” Điều 2 Quyết định số 220/QĐ-TTg ngày 09/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Tin tức chung

Đọc thêm

Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) đã công bố Quyết định số 46/QĐ-HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015 cho các nhà giáo trong cả nước. Tại Quyết định này, HĐCDGSNN đã  công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư cho 52 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư cho 470 nhà giáo.

Hợp tác quốc tế

Đọc thêm

Chiều ngày 06/07/2015, Viện Di truyền Nông nghiệp đã có buổi tiếp đón và làm việc với đoàn khách đến từ Cuba gồm các chuyên gia nông nghiệp, cán bộ khuyến nông và nông dân đến thăm quan.