Liên hệ


Viện Di Truyền Nông Nghiệp
Địa chỉ: KM 2 - Đường Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37543198
Fax: (84-4) 37543196
Email: info@agi.gov.vn
loading