Lãnh đạo viện

PGS.TS. Phạm Xuân Hội

Chức vụ: Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp

Điện thoại cơ quan:  (0243) 754. 47.12                                

Email: xuanhoi.pham@gmail.com

PGS.TS. Đặng Trọng Lương

Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp
Điện thoại : (0243). 748. 08. 62
Email: luongdt2001@yahoo.com