Tin tức chung

Chúc mừng Viện trưởng Lê Huy Hàm được công nhận chức danh Giáo Sư năm 2015.

Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) đã công bố Quyết định số 46/QĐ-HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015 cho các nhà giáo trong cả nước. Tạ