Lãnh đạo viện

GS.TS. Phạm Xuân Hội

Chức vụ: Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp
Điện thoại cơ quan:  0243 754  4712
Email: xuanhoi.pham@gmail.com

PGS. TS. Khuất Hữu Trung

Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp
Điện thoại: 024 37540764
Email: khuathuutrung@yahoo.com
           khuathuutrung@gmail.com
 

TS. Lê Đức Thảo

Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp
Điện thoại: (024) 37481095
Email: leducthao@agi.vaas.vn