TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG VIỆN DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI GS.TS. PHẠM XUÂN HỘI

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG VIỆN DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI GS.TS. PHẠM XUÂN HỘI
 
Ngày 12/9/2022 tại Viện Di truyền nông nghiệp đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp đối với GS.TS. Phạm Xuân Hội. Buổi lễ vinh dự được đón tiếp GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và đ/c Lê Trường Giang – phó trưởng ban tổ chức hành chính Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
Ngày 21/8/2017, GS.TS. Phạm Xuân Hội đã được Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp kể từ ngày 01/9/2017 theo Quyết định số 858/QĐ-KHNN-TCCB.
Qua một nhiệm kỳ công tác, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên GS.TS. Phạm Xuân Hội với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng đã lãnh đạo, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng ủy và Lãnh đạo, trong tập thể lãnh đạo Viện để lãnh đạo các đơn vị trong cơ quan tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ KHCN được giao, bao gồm nhiệm vụ cấp Nhà nước, cấp Bộ, hợp tác quốc tế và các nhiệm vụ KHCN phối hợp với các địa phương; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao TBKT, sản xuất dịch vụ của Viện vào hoạt đông có hiệu quả.
Viện Di truyền Nông nghiệp tiếp tục là đơn vị tiên phong của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trong nghiên cứu cơ bản theo định hướng ứng dụng; tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng Di truyền và công nghệ sinh học trong chọn tạo và nhân giống cây trồng, nấm ăn và nấm dược liệu, sản xuất các bộ kit chẩn đoán bệnh hại, chế phẩm vi sinh phục vụ nông nghiệp hữu cơ; làm chủ và ứng dụng các Công nghệ mới như: Công nghệ chỉnh sửa hệ gen, genom học, giải mã hệ gen, tương tác trên toàn hệ gen, nuôi cấy mô tế bào, chỉ thị phân tử, đột biến thực nghiệm trong chọn tạo giống cây trồng.
Trong thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Viện đã và đang triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp bách được Bộ giao do yêu cầu của sản xuất như: Chọn tạo giống lúa chất lượng cao, chống chịu với sâu bệnh và bất lợi ngoại cảnh phục vụ nội tiêu và xuất khẩu; Chọn tạo giống cây trồng kháng đa yếu tố để ứng phó với biến đổi khí hậu; Chọn tạo giống cà phê năng suất cao, chất lượng tốt; tuyển chọn, khảo nghiệm nấm ăn và nấm dược liệu phục vụ chương trình sản phẩm Quốc gia; chọn tạo giống cam, sắn, đậu tương, mía, lạc…phục vụ sản xuất theo hướng hiệu quả, đa dạng hóa đối tượng cây trồng trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều giống cây trồng, nấm ăn và nấm dược liệu, chế phẩm sinh học, kit chẩn đoán và quy trình công nghệ của Viện đã và đang được sản xuất đón nhận và đánh giá rất cao phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, Viện đã chủ trì thực hiện 73 đề tài, dự án cấp Quốc gia, trong đó có 8 đề tài, dự án thuộc Chương trình Công nghệ sinh học Nông nghiệp - Thủy sản - Chế biến, 1 dự án thuộc Chương trình Nông nghiệp ứng dụng CNC; 3 đề tài, dự án thuộc Chương trình Sản phẩm quốc gia, 3 đề tài thuộc Chương trình Trọng điểm cấp Bộ, 3 dự án sản xuất thử cấp Bộ, 3 đề tài quỹ gen, 5 đề tài độc lập cấp quốc gia, 4 đề tài nghiên cứu cơ bản, 1 đề tài do Bộ Công thương quản lý, 3 nhiệm vụ theo Nghị định thư, 5 nhiệm vụ HTQT, 16 Đề tài KHCN cấp Bộ (bao gồm các đề tài thường xuyên của phòng TNTĐ CNTBTV), và 18 đề tài hợp tác với địa phương.
Viện Di truyền Nông nghiệp đã chọn tạo và đưa vào sản xuất 47 giống mới, bao gồm 19 giống lúa, 1 giống đậu tương, 1 giống nho, 7 giống sắn( trong đó có 6 giống kháng bệnh khảm lá), 12 giống nấm, 4 giống lạc, 1 giống dâu tằm, 2 giống cam và 3 quy trình tiến bộ kỹ thuật cấp Bộ NN&PTNT đã được công nhận và áp dụng trong sản xuất. 16 giống cây trồng đã được cấp bằng bảo hộ giống. Viện đã công bố được 96 bài báo trên tạp chí Quốc tế và 103 bài báo trong các tạp chí trong nước. Số lượng và chất lượng các công bố trong nước và quốc tế của Viện Di truyền Nông nghiệp đều được nâng lên hàng năm. Ngoài ra, Viện đặc biệt chú trọng về công tác hợp tác quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực khoa học công nghệ, khả năng hội nhập và nguồn kinh phí quốc tế. Trong thời gian qua, ngoài các mối quan hệ Quốc tế đã có, Viện đã thiết lập và tăng cường được mối quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, các viện, trường và các quốc gia trên thế giới .Hàng năm, lượng kinh phí từ hợp tác quốc tế đã và đang giúp một phần quan trọng cho các hoạt động của Viện, các cán bộ nghiên cứu của Viện cũng như các chuyên gia thuộc các nước và tổ chức Quốc tế đã thường xuyên được trao đổi, học tập và chuyển giao kinh nghiệm lẫn nhau.
Ghi nhận những đóng góp của Viện Di truyền Nông nghiệp và GS.TS. Phạm Xuân Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, GS.TS Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đồng thời lưu ý cấp ủy, tập thể Lãnh đạo Viện trong thời gian tới còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua. GS Nguyễn Hồng Sơn đề nghị Viện tiếp tục nghiên cứu cơ chế tháo gỡ khó khăn, nhất là công tác tài chính cho nghiên cứu, tạo điều kiện cho cán bộ được thường xuyên làm việc trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu thiết lập khu đồng ruộng thí nghiệm của Viện, sắp xếp tổ chức tinh gọn, trong đó đặc biệt quan tâm đến tính hiệu quả, phối hợp trong công tác chuyên môn.
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Phạm Xuân Hội đã gửi lời cảm ơn Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ chủ chốt – đại diện cho gần 200 viên chức Viện Di truyền Nông nghiệp đã tín nhiệm; cảm ơn Đảng ủy, lãnh đạo Viện KHNNVN đã tin tưởng, bổ nhiệm GS tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp.
GS.TS. Phạm Xuân Hội đã cam kết thực hiện những ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn cũng như các nội dung trong Chương trình hành động. Giáo sư cũng xác định, hiện tại là giai đoạn vô cùng khó khan về kinh phí, cơ chế chính sách trong khoa học công nghệ. Viện Di truyền Nông nghiệp sẽ kiên định hướng nghiên cứu cơ bản theo định hướng ứng dụng, khai thác triệt để thế mạnh về chuyên môn, chức năng nhiệm vụ, cơ sở hạ tầng để tạo ra nhiều sản phẩm theo yêu cầu thực tiễn của sản xuất. Viện cũng sẽ tăng cường ứng dụng, phát triển các sản phẩm của Viện đã có vào sản xuất nhằm đảm bảo phần tự chủ và cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên.
Một số hình ảnh tại buổi lễ: