Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị Viên chức năm 2020 Viện Di truyền Nông Nghiệp

Sáng ngày 16/01/2020, Viện Di truyền Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị Viên chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có PGS.TS Phạm Văn Toản – Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, các lãnh đạo Viện Di truyền Nông nghiệp, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Viện DTNN.
Tại Hội nghị GS. TS. Phạm Xuân Hội – Viện trưởng Viện DTNN đã trình bày những kết quả hoạt động nổi bật trong năm qua. Trong năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện đã tích cực và chủ động tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và triển khai các kết quả khoa học công nghệ vào sản xuất. Các đề tài dự án đang thực hiện được triển khai theo tiến độ phê duyệt, các đề tài/ dự án mới cũng đã bắt đầu được triển khai theo kế hoạch.
Tuy nhiên, Viện còn tồn tại một số khó khăn như: Các trại thực nghiệm của Viện do không có kinh phí thường xuyên và nguồn nhân lực ổn định nên gặp nhiều khó khăn trong quản lý, duy trì hoạt động và phục vụ triển khai các thí nghiệm. Một số bộ môn, nhóm nghiên cứu ngoài nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng vẫn chưa có đề tài dự án để triển khai. Bên cạnh đó, kinh phí cho hoạt động bộ máy thiếu nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng Viện chỉ duy trì được những hoạt động chung tối thiểu nhất. Tất cả những họat động khác đều phải cắt giảm khiến đời sống của cán bộ CNV, nhất là các cán bộ trẻ, cán bộ hợp đồng gặp khó khăn và không yên tâm công tác.

Năm 2019, Viện đã được công nhận chính thức 5 giống lúa (giống lúa chất lượng J01, J02, CNC11; kháng bạc lá DT80; chịu ngập SHPT3); 2 giống cam CT9 và CT36. Và công nhận sản xuất thử các giống lúa KX2, SHPT6, HL5. Đã đăng ký bảo hộ cho các giống lúa HL5, J13, J14, J16, DTI 1, DTI 4, DTI 7.

Xây dựng và hoàn thiện và chuyển giao nhiều quy trình kỹ thuật ; Tiếp tục xây dựng các dự án HTQT với các trường Đại học (USTH- Pháp; Riverside- Hoa Kỳ ...), Viện RIKEN- Nhật Bản về các nghiên cứu thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học trên đối tượng cây lúa, sắn. Các Phòng Thí nghiệm liên kết Việt – Pháp, Việt-Nhật-CIAT, Công nghệ Vi sinh đang tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu và đào tạo.
Về công tác tổ chức cán bộ, đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong việc quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm cán bộ, triển khai thực hiện chính sách nâng ngạch, nâng bậc lương đối với cá nhân hoạt động KHCN; thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ; tổ chức xét thăng hạng đặc cách chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ.
Viện có chủ trương thu hút, đào tạo lại, đào tạo mới các cán bộ trẻ chủ yếu trong các lĩnh vực công nghệ gen, chọn giống phân tử, đột biến ưu thế lai, nông nghiệp công nghệ cao thông qua các đề tài dự án và HTQT. Số lượng cán bộ, viên chức đang đào tạo sau đại học trong nước là 12 tiến sĩ và tại nước ngoài 06 tiến sĩ.

GS.TS Phạm Xuân Hội cũng đã nêu rõ phương hướng hoạt động năm 2020: Triển khai tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đã được phê duyệt. Kết hợp chặt chẽ với Viện KHNN Việt Nam để kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ, đề tài và dự án theo tiến độ và nghiệm thu cấp cơ sở đối với các đề tài dự án kết thúc năm 2019. Chỉ đạo thực hiện tốt các đề tài dự án theo thuyết minh và tiến độ đã được phê duyệt. Tăng cường khai thác các kênh hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ để tăng nguồn kinh phí cho nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực khoa học của Viện.

Tại Hội nghị, Viện cũng đã tổ chức trao các danh hiệu thi đua cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và đã được các cấp tặng trong thời gian qua.Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tuyên dương và chúc mừng các tập thể và cá nhân đã nhận được những danh hiệu thi đua cao quý của Nhà nước, Chính phủ và Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.