BÁO CÁO MỚI CỦA CHÍNH SÁCH LƯƠNG THỰC TOÀN CẦU CHO THẤY CÁC TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH NÀY ĐỐI VỚI THẾ GIỚI LÀ KHÔNG BỀN VỮNG

Báo cáo Chính sách lương thực toàn cầu năm 2016, ấn phẩm hàng đầu của Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) đã được phát hành vào ngày 31 tháng 3 năm 2016. Báo cáo đã cung cấp những đánh giá sâu sắc về sự phát triển và các sự kiện chính sách lương thực chủ yếu trong năm qua, và xem xét những thách thức, cơ hội chính trong năm tới.
Báo cáo chỉ ra rằng hệ thống lương thực toàn cầu hiện nay có những điểm yếu lớn: gần 800 triệu người bị bỏ đói, một phần ba nhân loại bị suy dinh dưỡng, hơn một nửa số cây trồng không bao giờ tới được bàn ăn, và hành tinh đang bị tàn phá bởi cách thức thực hành nông nghiệp không thân thiện với môi trường. Báo cáo cũng cho thấy khi dân số toàn cầu dự kiến sẽ tăng cao theo cấp số nhân trong những năm tới, sẽ phải có nhiều cách khác nhau được xem xét để có thể cung cấp lương thực cho nhiều người một cách hiệu quả và bền vững, cùng lúc với việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

"Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) thách thức tất cả chúng ta trong việc xóa bỏ đói nghèo và suy dinh dưỡng trong vòng 15 năm", Tổng giám đốc IFPRI Shenggen Fan nói. "Chúng ta phải thúc đẩy và hỗ trợ một hệ thống lương thực toàn cầu mới có hiệu quả, bao gồm, khí hậu thông minh, bền vững, định hướng dinh dưỡng và sức khỏe, và doanh nghiệp thân thiện để đảm bảo rằng không có ai phải nhịn đói đi ngủ".

Báo cáo năm 2016 đã xem xét các nghiên cứu mới nhất về các cơ hội và thách thức mà thế giới sẽ phải đối mặt để đạt được nhiều SDGs. Bản báo cáo bao gồm các chương về biến đổi khí hậu và nông dân sản xuất nhỏ, chế độ ăn bền vững, quản lý những tổn thất và lãng phí thực phẩm, và quản lý nguồn nước. Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo các thông tin tại trang IFPRI website.
Nguồn: www.isaaa.org