Các nhà khoa học đã khám phá ưu thế lai của ngô

Giáo sư SteveMoose của Đại học Illinois và WesBarber đã phát hiện ra một nguồn mới của ưu thế lai ở ngô. Moose và Barber lấy mẫu RNA nhỏ (sRNAs) từ mầm hạt và tai phát triển của ngô lai, hai mô phát triển và tăng trưởng nhanh chóng, để điều tra làm thế nào mà sRNA của các giống lai khác nhau giống cha mẹ của chúng.
Họ tìm thấy rằng sự khác biệt chủ yếu là do lai kế thừa các RNA khác biệt nhỏ(siRNAs), một tập hợp con của sRNAs, từ cha mẹ. Các siRNAs can thiệp với biểu hiện gen.
Họ cũng thấy rằng lai không tạo ra siRNAs mới, nhưng lai có một tổ hợp siRNA phức tạp hơn cha mẹ của họ bởi vì họ thừa hưởng siRNAs khác biệt từ cả cha lẫn mẹ. Sự khác biệt trong siRNAs của cha mẹ có nguồn gốc chủ yếu từ lặp đi lặp lại, mà đó là kết quả của hoạt động retrotransposon. Retrotransposons là những yếu tố di chuyển xung quanh và khuếch đại trong bộ gen.

Moose nói rằng: "Chúng tôi không nói rằng các gen không quan trọng, nhưngcó lẽ là cách tính chất ngô được thay đổi trong tình trạng lai được trung gian bởi các RNA nhỏ ở ngoài các gen". Moose và Barberhy vọng rằng công việc của họ sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn dòng ngô. Moose thêm rằng: "Chúng tôi không muốn thay đổi cây trồng phát triển như thế nào, nhưng nếu chúng ta có thể tinh chỉnh nó để làm bất cứ điều gì nó đã làm hoặc nhanh hơn hoặc nhiều hơn, có thể là một lợi thế."

Nguồn: ias.vaas.vn