NÔNG DÂN CHÂU PHI TRỒNG 3,5 TRIỆU HA CÂY TRỒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NĂM 2015

Chỉ có ba nước châu Phi canh tác cây trồng biến đổi gen vào năm 2015, trong khi nông dân ở các nước khác đã bỏ lỡ cơ hội để tăng năng suất và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, theo báo cáo mới đây của ISAAA.
"Đối với châu Phi năm 2015 là năm thứ 18 thương mại hóa thành công các loại cây trồng công nghệ sinh học. Các diện tích trồng lũy kế từ 1998-2015 ở châu Phi đứng ở mức 3,5 triệu hecta (ha). Ba nước, Burkina Faso (350.000 ha), Nam Phi (2,3 triệu Ha ) và Sudan (120.000 ha) dẫn đầu trong việc thương mại hóa cây trồng công nghệ sinh học ". Thành quả của cây trồng CNSH này đã mang đến lợi ích kinh tế ước tính khoảng 2 tỷ USD.” Tiến sĩ Margaret Karembu, giám đốc của ISAAA AfriCenter.
Sự tăng trưởng theo cấp số nhân đã được ghi nhận mặc dù lục địa này đã trải qua nhiều đợt hạn hán nghiêm trọng dẫn đến mất mùa ở nhiều nước. Ví dụ một đợt hạn hán nghiêm trọng ở Nam Phi đã góp phần làm suy giảm 23% diện tích canh tác, thể hiện sự tổn thất của lục địa trước tác động của biến đổi khí hậu. Trong năm 2015, Nam Phi đã phê chuẩn ngô chịu hạn ở trong WEMA – dự án sử dụng nước hiệu quả cho ngô châu Phi. Quyết định kịp thời này sẽ tạo ra bước đột phá trong việc giảm thiểu những tác động của biến đổi khí hậu đối với an ninh lương thực.
Đọc các thông cáo báo chí từ ISAAA AfriCenter. Xem Điểm nổi bật của công nghệ sinh học và hiện trạng an toàn sinh học ở châu Phi trong Youtube.

Nguồn: www.isaaa.org