USDA ĐỀ XUẤT CÁC QUY ĐỊNH TRONG LUẬT CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Dịch vụ Kiểm tra Y tế Thực vật và Thú y của USDA (APHIS) đã công bố dự thảo khuyến nghị để sửa đổi các quy định của luật sinh vật biến đổi gen. Theo APHIS, đây sẽ là lần sửa đổi mở rộng đầu tiên của các quy định đã được thực hiện từ năm 1987.
Andy LaVigne, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Hoa Kỳ(ASTA) cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi đề xuất của USDA nhận ra rằng một số ứng dụng của việc chỉnh sửa gen cho các giống thực vật tương đương với các giống được phát triển thông qua các phương pháp nhân giống truyền thống hơn và cần phải nhận thức các giống này cho phù hợp”. Ông nói thêm: "Trong khi chúng tôi vẫn đang xem xét lại đề xuất chi tiết, cách tiếp cận này sẽ giúp đảm bảo rằng nền nông nghiệp Hoa Kỳ vẫn đi đầu trong việc đổi mới và duy trì vai trò lãnh đạo trên toàn cầu.

Cùng với đề xuất này, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã tuyên bố ý định thu thập ý kiến về các giống cây trồng mới được phát triển thông qua chỉnh sửa gen.
 
Tham khảo thêm thông tin trên ASTA.
Nguồn:www.isaaa.org