KỸ THUẬT DI TRUYỀN MỚI GIÚP THIẾT KẾ VÀ NGHIÊN CỨU CÁC HỆ THỐNG SINH HỌC

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Trường Đại học Y dược Washington ở St. Louis (WUSTL) đã phát triển một kỹ thuật mới để điều chỉnh lượng protein do một gen cụ thể tạo ra. Kỹ thuật này sẽ cho phép các nhà sinh học tìm ra các gen, cho dù mục tiêu là chuyển các tế bào thành các nhà máy nhỏ sản xuất dược phẩm, thay đổi cây trồng để phát triển với lượng nước giới hạn, hoặc nghiên cứu các ảnh hưởng của một gen đối với sức khoẻ.
Tiến sĩ Sergej Djuranovic, trợ lý giáo sư về sinh học và sinh lý tế bào ở WUSTL nói rằng kỹ thuật mới này là "bộ công cụ phổ biến để thay đổi biểu hiện gen" và cho phép các nhà khoa học điều chỉnh chính xác lượng protein được tạo ra từ một gen đặc biệt. Quá trình này đơn giản và sáng tạo và hoạt động trong mọi đối tượng từ vi khuẩn đến thực vật đến tế bào người.

Kỹ thuật này tận dụng dịch chuyển mRNA, một bước quan trọng trong việc sản xuất các protein từ DNA. Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm kỹ thuật vi khuẩn, protozoa, nấm men, thực vật, ruồi giấm, chuột và tế bào người. Nó hoạt động trong tất cả các sinh vật này bởi vì quá trình chuyển đổi RNA diễn ra theo cùng một cách trên tất cả các dạng sống.

Tham khảo thêm thông tin trên WUSTL website.
Nguồn:www.isaaa.org