OGTR CHO PHÉP KHẢO NGHIỆM BÔNG BIẾN ĐỔI GEN

Văn phòng Quản lý Công nghệ gen Australia (OGTR) đã cấp giấy phép cho Công ty TNHH Monsanto Australia, cho phép phát hành hạn chế và kiểm soát bông (khảo nghiệm) đối với khả năng kháng côn trùng và kháng thuốc diệt cỏ của bông biến đổi gen.

Khảo nghiệm sẽ được tiến hành từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 7 năm 2021 tại các vùng trồng bông ở New South Wales, Queensland, Northern Territory, Victoria, và Tây Úc. Đề xuất là trồng 50 điểm/năm với diện tích 50 ha vào năm 2017, 100 ha vào năm 2018 và 250 ha /năm vào năm 2019 và 2020. Quy mô trồng tối đa của các điểm khảo nghiệm riêng biệt là 2 ha vào năm 2017, 10 ha vào năm 2018, và 50 ha vào năm 2019 và 2020. Loại bông biến đổi gen sẽ không được sử dụng trong thức ăn cho con người và thức ăn chăn nuôi.

Kế hoạch Quản lý Rủi ro Cuối cùng (RARMP) kết luận rằng việc phát hành hạn chế và có kiểm soát này mang lại những rủi ro không đáng kể đối với con người và môi trường và không yêu cầu các biện pháp xử lý rủi ro cụ thể.

RARMP cuối cùng, bản tóm tắt RARMP, bộ câu hỏi đáp về quyết định này và bản sao của giấy phép, có trên trang DIR 147 page trên website OGTR
Nguồn:www.isaaa.org