SIÊU BIỂU HIỆN GEN FERRITIN CỦA LÚA MÌ LÀM TĂNG CƯỜNG TÍNH CHỐNG CHỊU NÓNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN BẤT THUẬN PHI SINH HỌC

Năng suất lúa mì (Triticum aestivum L.) bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi nhiệt độ cao. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về cơ chế phân tử của tính chịu nhiệt. Xinshan Zang và Xiaoli Geng thuộc Đại Học Nông Nghiệp Trung Quốc cùng với các đồng nghiệp khác đã xác định được một gen ferritin mới có tên là TaFER, từ một nghiên cứu trước đó về tính chống chịu nóng của lúa mì. 

Muốn nghiên cứu chức năng của gen TaFER-5B trong cây lúa mì, người ta tiến hành chuyển gen TaFER-5B vào giống lúa mì trồng trọt Jimai5265 (JM5265), tạo ra những cây lúa mì chiểu gen biểu hiện tính chống chịu điều kiện nhiệt độ cao. Họ cũng cho siêu biểu hiện thành công TaFER-5B trong một dòng đột biến thiếu ferritin của cây Arabidopsis. Gen chuyển này có liên quan đến sự gia tăng tính chống chịu nóng đối với kiểu hình nhạy cảm với nóng của dòng đột biến Arabidopsis.

 Thêm vào đó, siêu biểu hiện gen TaFER-5B đã làm tăng cường tính chống chịu hạn, chống chịu tính trạng oxi hóa (oxidative) và chống chịu sự thừa sắt gây ngộ độc cây. Cây Arabidopsis chuyển gen và cây lúa mì cũng biểu hiện được hàm lượng sắt trong lá có tính chất cải tiến nhiều hơn. Kết quả đã khẳng định rằng gen TaFER-5B có vai trò quan trọng trong việc tăng cường tính chống chịu điều kiện nhiệt độ cao và những điều kiện bất thuận khác có tính chất phi sinh học.

Tham khảo thểm nghiên cứu trên BMC Plant Biology.
Nguồn:www.isaaa.org