CÁC NHÀ KHOA HỌC TẠO RA CÔNG THỨC GEN CHO CÀ CHUA CÓ VỊ NGON HƠN

Các nhà khoa học đang trải ra con đường cho cà chua có vị ngon hơn. Denise Tieman từ Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc và các đồng nghiệp đã tiến hành phân tích di truyền phổ rộng  gần 400 giống cà chua, bao gồm các giống truyền thống và cà chua anh đào có vị ngọt. Họ đã xác định được một số thành phần của cà chua tạo nên hương vị.
Kết quả cho thấy nhiều thành phần này đã bị mất hoặc có sẵn với nồng độ thấp trong các giống cà chua thương mại hiện đại. Nhóm nghiên cứu đã xác định các gen liên quan đến việc tạo ra hương vị để cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách phát triển cà chua ngon hơn hơn bằng cách sử dụng chọn giống phân tử.

Tham khảo thêm về nghiên cứu trên Science.
Nguồn:www.isaaa.org