CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM KẾ HOẠCH ĐA DẠNG ĐỂ GIÚP NGÔ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Một nghiên cứu bước ngoặt sử dụng các tiến bộ trong công nghệ gen đã giúp phân tích và mô tả DNA của hơn 4.000 giống ngô được trồng trên khắp châu Mỹ.

Các nhà nghiên cứu thuộc MasAgro Biodiversidad (MAB) / Seeds of Discovery (SeeD) ở Mêhicô đã phát triển một chiến lược thực nghiệm độc đáo để tìm hiểu thêm về các gen nằm trong khả năng thích nghi của ngô. Nghiên cứu đã xác định được 100 gen từ 40.000 bộ gen của cây ngô ảnh hưởng đến sự thích nghi với vĩ độ, độ cao, mùa sinh trưởng, và thời điểm ra hoa của ngô.

Nhà di truyền học phân tử Sarah Hearne nói: "Nghiên cứu này đưa ra một kế hoạch chi tiết về cách đánh giá nhanh chóng các nguồn gen đối với các loài cây biến đổi cao như ngô và xác định các genome của cây ngô có lợi cho người chọn giống và người nông dân. Hearne là trưởng nhóm nghiên cứu ngô trong MAB / SeeD, hợp tác với Trung tâm Cải tiến Ngô và Cà Phê Quốc tế (CIMMYT).

Để biết thêm chi tiết, tham khảo tin tức trên CIMMYT.
Nguồn:www.isaaa.org