CÁC NHÀ DI TRUYỀN HỌC PHÁT HIỆN CÁC MARKER KHÁNG VIRUS BỆNH SỌC LÚA MÌ MỚI

Không có phương pháp xử lý hóa học hiệu quả nào đối với virus sọc lúa mì (WSMV), một mối đe dọa lớn trong các khu vực trồng lúa mỳ trên thế giới. Năm 2011, kháng WSMV đã được xác định trên nhiễm sắc thể 3BS và đặt tên cho gen Wsm2.

Theo Tiến sĩ Shuyu Liu, chuyên gia về di truyền hạt nhỏ thuộc Cơ quan Nghiên cứu A&M AgriLife của Texas, các marker phân tử hiệu quả gắn liền với các gen mục tiêu là chìa khóa cho việc chọn giống bằng chỉ thị phân tử thành công các tính trạng như kháng WSMV. Các polymorphisms nucleotide đơn (SNPs) thường được sử dụng trong các chương trình nhân giống thực vật để xác định các kiểu gen cao. Nhóm nghiên cứu của ông đã xác định được tám SNP ở bên cạnh Wsm2, giúp nâng cao hiệu quả trong việc lựa chọn sức đề kháng cần thiết để kháng WSMV.

"Một marker đơn lẻ liên kết với các gen mục tiêu có thể không đủ để đi qua các nền di truyền khác nhau", Liu nói. Do đó, một bộ các marker liên kết chặt chẽ ở mỗi bên của gen là dự đoán tốt nhất cho Wsm2 với độ chính xác cao hơn. Những SNPs liên kết chặt chẽ này sẽ hữu ích cho chọn giống bằng chỉ thị phân tử kháng WSMV, ông nói.

Tham khảo thêm thông tin trên AgriLife Today.
Nguồn:www.isaaa.org