CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM RA TÍNH KHÁNG DI TRUYỀN ĐỐI VỚI BỆNH NẤM LÚA MÌ

Các nhà khoa học nghiên cứu lúa mì đã phát hiện ra một sự kết hợp của các gen cung cấp khả năng kháng đáng kể bệnh nấm mốc Stagonospora nodorum blotch (SNB) ở các giống Tây Úc.

SNB gây tổn thất cho những người trồng lúa mì ở Tây Úc khoảng 108 triệu đô la mỗi năm do cháy lá và làm giảm số lượng hạt - đặc biệt là ở những vùng có lượng mưa lớn và ẩm ướt.

Michael Francki, chuyên gia nghiên cứu cấp cao cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy hai hoặc ba gen từ các giống lúa mì cho gen khác nhau, khi được lai với các dòng của Úc và được lựa chọn bằng cách sử dụng các marker ADN, thể hiện mức độ kháng thuốc tốt với SNB ở Northam và Katanning. Ông nói thêm rằng nếu mọi việc suôn sẻ, các giống mới có tính kháng SNB được cải thiện có thể được đưa vào các Thử nghiệm Đa dạng Quốc gia trong thời gian bốn hoặc năm năm.

Để biết thêm thông tin, hãy đọc thông cáo báo chí từ Sở Công nghiệp Cơ sở và Phát triển Khu vực (Department of Primary Industries and Regional Development).
Nguồn: www.isaaa.org