CÁC NHÀ KHOA HỌC SỬ DỤNG CRISPR-CAS9 NHƯ MỘT HỆ THỐNG MIỄN DỊCH CỦA CÂY TRỒNG

Hệ thống CRISPR-Cas9 đã được áp dụng cho nhiều hệ gen của các loài cây trồng khác nhau. Trước đó, hệ thống này được áp dụng cho hệ gen của vi khuẩn và archaea chống lại sự xâm nhiễm của thực khuẩn thể (phage), plasmids tiếp hợp, và nucleic acids. Các nhà khoa học thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ King Abdullah, Saudi Arabia, đã thực hiện một nghiên cứu nhằm thích ứng hóa hệ thống CRISPR-Cas9 có chức năng như một bộ máy miễn dịch chống lại sự xâm nhiễm của virus DNA của cây trồng. 

Để khảo sát việc áp dụng hệ thống CRISPR-Cas9 vào thực vật, nhóm nghiên cứu của Manal Tashkandi, đã tạo ra những cây siêu biểu hiện và ổn định Cas9 và sgRNAs đối với virus thuộc dạng DNA đơn hay nhiều DNA trong cây thuốc lá và cây cà chua để kháng bệnh ổn định do virus gây ra. Chúng được khảo nghiệm trong những thí nghiệm có sự can thiệp của virus. Phát triển một hệ thống có sự can thiệp của virus trong cây trồng, sẽ giúp hiểu được cơ chế sinh học của virus kháng lại virus trên cây.

 Nghiên cứu này đã thành công trong việc thử nghiệm hiệu quả của hệ thống CRISPR-Cas9 đối với sự can thiệp của virus ở thực vật. Nghiên cứu này có thể được sử dụng để phát triển cây kháng với nhiều bệnh nhiễm virus.

Tham khảo thêm trên King Abdullah University of Science and Technology website.
Nguồn: www.isaaa.org