CÁC CHUYÊN GIA XEM XÉT CÁC TÁC ĐỘNG KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA LÀM GIÀU DINH DƯỠNG (BIOFORTICATON) BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Làm giàu dinh dưỡng sinh học (biofortification) của cây trồng thông qua sửa đổi di truyền có hiệu quả có thể làm giảm bớt gánh nặng của việc thiếu hụt vi chất dinh dưỡng một cách khả thi vềkinh tế. Đây là bài báo tổng quan của các chuyên gia kinh tế và chính sách của Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI), Đại học Ghent, Ủy ban châu Âu và được công bố trong Current Opinion in Biotechnology.
Matty Demont, Chuyên gia kinh tế cấp cao tại IRRI, đã trình bày những điểm nổi bật của bài báo đánh giá của họ trong Kinh tế cây trồng CNSH: Hội nghị chuyên đề về thúc đẩy kinh tế và tài chính được tổ chức vào ngày 17 tháng 7 năm 2018 tại Hội trường SEARCA Umali Auditorium, Los Baños, Laguna, Philippines .

Theo Demont, biofortification bổ sung cho các can thiệp hiện tại để giải quyết thiếu vi chất dinh dưỡng như thực phẩm bổ sung, tăng cường dinh dưỡng công nghiệp vào các sản phẩm thực phẩm, và đa dạng hóa chế độ ăn uống. Biofortification nói chung là một lựa chọn có lợi vì hiệu quả chi phí lâu dài của nó, và tiềm năng để tiếp cận các quần thể nông thôn không được phục vụ, đặc biệt là ở những khu vực có gánh nặng đói nghèo cao. Cho đến nay, có một số nghiên cứu về việc sử dụng GM để biến đổi sinh học cây trồng thực phẩm như dự án Golden Rice, tuy nhiên, không có cây trồng biến đổi gen sinh học GM có sẵn trên thị trường. Họ đã phân tích sự sẵn sàng trả tiền của người tiêu dùng cho các sản phẩm đó trong trường hợp chúng có sẵn trên thị trường và kết luận rằng người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều hơn cho các sản phẩm biofortified khi được trình bày nhữnglợi ích trực tiếp của người tiêu dùng.

Tham khảo tóm tắt trên Current Opinion in Biotechnology.
Nguồn: www.isaaa.org