CÁC NHÀ KHOA HỌC SẮP XẾP TRÌNH TỰ BỘ GEN CỦA KÊ VÀNG

Một nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Zhang Heng và Tiến sĩ Zhu Jiankang dẫn đầu từ Trung tâm Căng thẳng Sinh học Thực vật Thượng Hải của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã giải trình tự bộ gen của hạt kê vàng. Kê vàng là loại ngũ cốc sử dụng nước hiệu quả nhất và là một trong những cây trồng nội địa lâu đời nhất.
Trình tự bộ gen cung cấp nền tảng để nghiên cứu khả năng chịu stress đặc biệt cũng như sinh học C4 trong hạt kê vàng. Các nhà nghiên cứu báo cáo tập hợp bộ genome chất lượng cao, quy mô nhiễm sắc thể bằng cách sử dụng kết hợp trình tự đọc ngắn, giải trình tự thời gian thực phân tử đơn, Hi-C và bản đồ di truyền mật độ cao.

Các phân tích phát sinh gen cho thấy hai bộ nhiễm sắc thể tương đồng có thể đã hợp nhất ~ 5,6 triệu năm trước, cả hai đều thể hiện sự tổng hợp mạnh mẽ với các loài cỏ khác. Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng hạt kê vàng chứa 55.930 gen mã hóa protein và 339 gen microRNA. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng sự điều tiết tăng cường của động lực học protein có thể đã góp phần vào sự phát triển của kê vàng. Ngoài ra, họ đã xác định được sự cùng tồn tại của cả ba phân nhóm C4 của các gen ứng viên cố định carbon. Trình tự bộ gen là một nguồn tài nguyên quý giá cho các nhà lai tạo và sẽ cung cấp nền tảng để nghiên cứu khả năng chịu stress đặc biệt cũng như sinh học C4.

Để biết thêm chi tiết, tham khảo thêm nghiên cứu từ Chinese Academy of Sciences.
Nguồn: www.isaaa.org