CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ CÁCH THỰC VẬT ĐỐI PHÓ VỚI TÌNH TRẠNG THIẾU SẮT

Các nhóm nghiên cứu từ Đại học Heinrich Heine Düsseldorf (HHU) và Đại học Münster (WWU) đã phát hiện ra một công tắc mới mà thực vật sử dụng để kiểm soát phản ứng của chúng đối với tình trạng thiếu sắt.

Điều tiết sắt là một hệ thống mô hình quan trọng trong sinh học thực vật để hiểu cách các quá trình điều hòa tế bào tác động lên nhau và các đường dẫn tín hiệu liên quan. Các nhóm nghiên cứu của HHU và WWU đã kiểm tra các cơ chế và động lực đặc biệt của một protein có tên là "FIT" trong quá trình hấp thu sắt và đã phát hiện ra các quá trình thông tin di động tác động đến FIT. Protein này được phát hiện bởi nhóm của Giáo sư Petra Bauer.

Các cơ chế điều chỉnh đang được kiểm tra tại Viện Thực vật học tại HHU. FIT có thể hiện diện ở trạng thái hoạt động và không hoạt động. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sự hấp thu sắt ở Arabidopsis thaliana. Làm thế nào cây trồng quyết định lượng sắt hấp thụ và cách truyền thông tin này đến cơ quan quản lý FIT, tuy nhiên, chủ đề này hiện vẫn đang được nghiên cứu tại HHU. Nhóm nghiên cứu WWU đã xem xét việc truyền tín hiệu canxi liên quan đến phản ứng với tình trạng thiếu sắt. Sau đó, họ phân tích nồng độ sắt trong cây.

Mối liên hệ chính xác giữa sắt và canxi không rõ ràng. Tuy nhiên, các nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thiếu sắt kích hoạt tín hiệu canxi, có ảnh hưởng đáng kể đến cơ chế điều chỉnh FIT. Họ mô tả cách enzyme CIPK11 liên kết tương tác và đánh dấuvới các FIT protein phát hiện canxi. Các cây trồng cuối cùng sử dụng kích hoạt FIT này để kiểm soát sự hấp thu sắt trong rễ và lưu trữ sắt trong hạt của nó.
Để biết chi tiết, đọc tin tức nghiên cứu từ HHU.
Nguồn: www.isaaa.org