CÁC CHUYÊN GIA KÊU GỌI HỖ TRỢ CHÍNH TRỊ KHẨN CẤP CHO CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP Ở PHILIPPINES

Được ủy quyền bởi Liên minh hiện đại hóa nông nghiệp ở Philippines, Inc. Philippines. CAMP là một tổ chức phi chính phủ bao gồm các tình nguyện viên từ nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp, học viện, chính phủ, các nhóm chuyên nghiệp và tổ chức quốc tế, những người đóng góp thời gian, chuyên môn và / hoặc tài nguyên của họ để hướng tới hiện đại hóa nông nghiệp trong nước.

Với khung pháp lý hiện hành của đất nước, phải mất ít nhất 65 tháng (gần năm năm rưỡi) để hoàn thành tất cả các yêu cầu cho việc phát hành thương mại các sản phẩm công nghệ sinh học hiện đại. Điều này, cùng với các nhóm phản đối công nghệ, đặt ra thách thức đối với các nhà khoa học công nghệ sinh học Philippines.

Bản tóm tắt chính sách nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành luật quốc gia sẽ hỗ trợ và thúc đẩy đổi mới công nghệ dựa trên khoa học, giảm các quy định tốn thời gian và tạo môi trường thuận lợi cho các nhà khoa học Philippines sản xuất cây trồng công nghệ sinh học kháng sâu bệnh cao tồn tại trong các hệ sinh thái khác nhau trên khắp Philippines và hỗ trợ dân số không ngừng gia tăng.

Sê-ri Chính sách tóm tắt năm 2018 được sản xuất với sự hợp tác của Dịch vụ quốc tế về thương mại các ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp (ISAAA), Liên minh hiện đại hóa nông nghiệp ở Philippines (CAMP), Văn phòng Chương trình Công nghệ sinh học của Bộ Nông nghiệp (DA-BPO), Chương trình cho Hệ thống an toàn sinh học (PBS) và DA-Cục nghiên cứu nông nghiệp (DA-BAR).

Để biết thêm chi tiết, đọc tóm tắt chính sách đầy đủ.
Nguồn: www.isaaa.org