TÌM THẤY GEN CHỐNG LẠI MẦM BỆNH GỈ TRẮNG

Các loài thực vật thuộc họ Brassicaceae như súp lơ, bông cải xanh, cải bắp, mù tạt và mầm Brussels có thể có mùi vị khác nhau, nhưng chúng có một kẻ thù chung: gỉ trắng. Một loại bệnh gỉ sắt trắng do mầm bệnh Albugo candida đe dọa cải bắp. Mặc dù không thực sự là một loại nấm, A. candida hoạt động như nấm và lây lan trong điều kiện độ ẩm và nhiệt độ thích hợp, ăn hết chất dinh dưỡng của cây mà nó tấn công.

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ tám trường đại học và trung tâm nghiên cứu châu Âu do Phòng thí nghiệm Sainsbury đứng đầu ở Norwich đã xác định được 4 gen kháng A. candida. Những gen này là thụ thể miễn dịch lặp lại giàu bạch cầu (NLR) liên kết với nucleotide đã được xác định bằng Arabidopsis thaliana. Một gen bổ sung đã được xác định rằng có khả năng kháng một chủng A. candida chủng 9 gây nhiễm Brassica oleracea. Công bố báo cáo rằng khả năng miễn dịch được tạo ra bởi các gen NLR cung cấp tính kháng cho toàn loài đối với mầm bệnh.

Để biết thêm chi tiết, tham khảo bài báo được công bố trong Kỷ yếu của Viện hàn lâm Khoa học Quốc gia.
Nguồn: www.isaaa.org