Các nhà khoa học tìm thấy liên kết bị thiếu trong quang hợp ở tảo

Một nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra một liên kết còn thiếu trong quá trình quang hợp của tảo lục có tên là Chlamydomonas reinhardtii (hình minh họa) có thể được sử dụng để tăng năng suất cây trồng.

Quang hợp là quá trình thực vật và tảo thu ánh sáng mặt trời và cố định carbon dioxide thành các loại đường giàu năng lượng, thúc đẩy sự sinh trưởng, phát triển và năng suất đối với cây trồng. Tảo phát triển các cơ chế cô đặc carbon dioxide đặc hiệu (CCM) để quang hợp hiệu quả hơn nhiều so với thực vật. Một nhóm các nhà khoa học từ Đại học bang Louisiana (LSU) và Đại học York đã phát hiện ra một bước trước đây không giải thích được trong CCM của tảo lục, một chìa khóa để phát triển CCM chức năng trong cây lương thực để tăng năng suất.

James Moroney, giáo sư tại LSU và là thành viên của dự án Hiện thực hóa việc tăng hiệu quả quang hợp (RIPE) cho biết mục tiêu của họ là chế tạo một CCM trong cây trồng để bao quanh Rubisco, enzyme điều khiển quang hợp với nhiều carbon dioxide hơn để làm cho nó hiệu quả hơn và có khả năng lấy ít phân tử oxy hơn. Tảo lục Chlamydomonas reinhardtii vận chuyển bicarbonate qua ba màng tế bào vào khoang chứa Rubisco, được gọi là pyrenoid, nơi bicarbonate được chuyển đổi thành carbon dioxide và cố định thành đường.

Ananya Mukherjee, người phụ trách công việc này với tư cách là một sinh viên tốt nghiệp tại LSU nói rằng trước khi phát hiện ra điều này, họ không hiểu làm thế nào bicarbonate vượt qua ngưỡng thứ ba để đi vào pyrenoid. Nó chỉ ra rằng ba protein vận chuyển liên quan đến bước này là liên kết bị thiếu trong việc tìm hiểu CCM của C. reinhardtii.

Tham khảo thêm trên RIPE website.
Nguồn: www.isaaa.org