Khảo sát cho thấy nông dân Anh tán thành việc sử dụng cây trồng biến đổi gen

Theo một cuộc thăm dò của Farmers Guardian, một cổng thông tin trực tuyến chuyên về nội dung số liên quan đến nông nghiệp, hơn ba phần tư nông dân ở Vương quốc Anh ủng hộ việc áp dụng cây trồng biến đổi gen (GM).
Nguồn: ISAAA Flickr
Trong số 750 nông dân được khảo sát, 77 phần trăm phản ứng tích cực với cây trồng biến đổi gen, thừa nhận lợi ích và an toàn của nó với vai trò thực phẩm. Điều này được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson, cam kết rằng ông sẽ "giải phóng" Vương quốc Anh khỏi lập trường chống GM của Liên minh châu Âu. Ông cũng tuyên bố hỗ trợ đầy đủ cho sự phát triển của cây trồng kháng bệnh bạc lá trong nước.

Phản hồi của nông dân về cuộc khảo sát đã nhấn mạnh những lợi ích cảm nhận được từ cây trồng biến đổi gen, đại diện cho "lợi ích nhiều bên cho môi trường, người tiêu dùng và nông dân". Trong khi đó, những người khác cho rằng nên sử dụng kỹ thuật di truyền và công nghệ chỉnh sửa gen để đạt được lợi ích tối đa của họ.

Để biết thêm thông tin, tham khảo trên Farmers Guardian.
Nguồn: www.isaaa.org