Các nhà khoa học xác định các gen đầu tiên thúc đẩy cây trổ lá

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Bristol tuyên bố rằng họ đã khám phá ra những bí mật để tiến hóa. Phát hiện của họ chỉ ra rằng thực vật cách đây nửa tỷ năm có cơ chế nảy chồi để phát triển chồi khi chúng lần đầu tiên xuất hiện trên mặt đất.
Nguồn: Angelo Petrozza, Flckr
Nghiên cứu chỉ ra các gen chịu trách nhiệm về cách thức thực vật từ 450 triệu năm trước có thể trì hoãn sinh sản và phát triển chồi, lá và mầm. Sự tiến hóa này bao gồm một công tắc cho phép thực vật chuyển các tế bào mới xuống từ các chồi non.

Một số kỹ thuật di truyền và phát triển hiện đại đã được sử dụng để nghiên cứu cấu trúc sinh sản phình ra của rêu nằm ở đầu cuống nhỏ của chúng. Rêu được chọn vì nó là hiện thân của điểm tiến hóa thực vật. Khoa học tìm ra rằng rêu được mọc lên bởi các tế bào mới hình thành ở giữa thân. Nghiên cứu sâu hơn cho thấy các gen tương tự chịu trách nhiệm kéo dài thân rêu.

Những phát hiện này khiến các nhà nghiên cứu kết luận rằng có một mạng lưới di truyền đã tồn tại từ trước ở những thực vật mới xuất hiện được tổ chức lại để cho phép các hệ thống chồi phát sinh trong quá trình tiến hóa của thực vật. Điều này cũng cho thấy rằng bức xạ của các hình thức chụp có thể đã được kích hoạt bởi sự thay đổi thời gian và vị trí hoạt động của gen. Thông tin mới có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách gen kiểm soát hình dạng thực vật, điều này có thể dẫn đến nghiên cứu trong tương lai về cải thiện đặc tính và năng suất của cây trồng.

Tham khảo thêm trên University of Bristol. Toàn văn công bố trên Current Biology.
Nguồn: www.isaaa.org