Chính sửa gen bằng CRISPR-Cas9 tăng khả năng kháng bệnh loét ở cây ăn quả có múi

Các chuyên gia từ Đại học Tây Nam, Trung Quốc đã thành công trong việc làm giảm tính mẫn cảm của cam Wanjincheng đối với bệnh Citrus canker – bệnh loét trên cây có múi, một loại bệnh phá hoại cây có múi gây thiệt hại trên toàn thế giới. Kết quả được công bố trong Báo cáo Công nghệ sinh học thực vật.
Trong một nghiên cứu trước đây, Lijuan Wang và các đồng nghiệp đã phát hiện ra rằng CsWRKY22 có liên quan đến phản ứng miễn dịch thực vật đối với cây có múi ở cam Wanjincheng. Do đó, họ đã nhắm mục tiêu gen cụ thể đó để tăng cường sức đề kháng của cam Wanjincheng chống lại cây có múi bằng hệ thống CRISPR-Cas9. Từ 7 cây chuyển gen, 3 cây đột biến cho thấy tỷ lệ đột biến cao. Các thử nghiệm tính kháng bệnh cho thấy các cây đột biến biểu hiện tính mẫn cảm ít hơn đối với cây có múi.

Dựa trên các kết quả, chỉnh sửa gen mục tiêu CRISPR-Cas9 là một công cụ hiệu quả trong việc cải thiện khả năng kháng bệnh ở cây có múi.

Tham khảo thêm trên Plant Biotechnology Reports.
Nguồn: www.isaaa.org