CRISPR-Cas9 được sử dụng để gây đột biến trong các gen dự trữ protein trong hạt đậu tương

CRISPR-Cas9 đã được sử dụng để gây đột biến gen dự trữ protein trong hạt đậu tương theo báo cáo của nhà khoa học Đại học phương Tây Chenlong Li và các đồng nghiệp trong BMC Research Notes. Hạt đậu tương là nguồn protein quý làm thực phẩm và thức ăn trên toàn cầu. Các protein dự trữ conglycininc và glycinin, được mã hóa bởi một họ nhỏ các gen, chiếm tổng số protein hạt đậu tương. Các phiên bản đột biến của các gen này rất quan trọng trong các chương trình chọn giống đậu tương vì sự phong phú tương đối của các tiểu đơn vị protein ảnh hưởng đến thành phần axit amin và tính chất thực phẩm.
Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra hiệu quả của hệ thống CRISPR-Cas9 trong việc chỉnh sửa các gen protein dự trữ bằng cách sử dụng hệ thống chuyển gen tạo rễ tơ thông qua vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes. Họ đã thiết kế và thử nghiệm các gRNA đơn để nhắm mục tiêu các gen chính và phát hiện đột biến DNA ở ba gen trong rễ tơ đậu tương với tỷ lệ dao động từ 3,8 đến 43,7%.

Các kết quả của nghiên cứu có thể được sử dụng như một nguồn vật liệu cho các nhà tạo giống đậu tương trong việc phát triển các giống đậu tương với các đột biến protein dự trữ trong hạt.

Tham khảo tóm tắt trên BMC Research Notes.
Nguồn: www.isaaa.org