Giải trình tự bộ gen trái bơ

Các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm quốc gia về Hệ gen với đa dạng sinh học (LANGEBIO) ở Mexico, Đại học Công nghệ Texas và Đại học Buffalo tại Hoa Kỳ đã giải trình tự bộ gen của quả bơ. Các nhà khoa học trình bày phát hiện của họ trong một bài báo được công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (PNAS). Nghiên cứu làm sáng tỏ nguồn gốc của trái cây và đặt nền tảng cho những cải tiến trong tương lai để canh tác.
Nghiên cứu cho thấy bơ Hass nổi tiếng, bao gồm phần lớn tất cả các loại bơ được trồng và ăn trên khắp thế giới, được thừa hưởng khoảng 61% DNA từ các giống Mexico và khoảng 39% từ Guatemala. Bên cạnh bơ Hass, các nhà khoa học cũng giải trình tự bơ từ Mexico, Guatemala và Tây Ấn, nơi phát sinh của các loài cây ăn quả bản địa, khác biệt về mặt di truyền. Bài báo cũng báo cáo rằng quả bơ đã trải qua hai sự kiện đa bội cổ đại. Nhiều gen được sao chép cuối cùng đã bị loại bỏ, nhưng một số chức năng mới và hữu ích được phát triển.

Nghiên cứu cung cấp tài liệu tham khảo chính để tìm hiểu về chức năng của từng gen bơ và sử dụng kỹ thuật di truyền để tăng năng suất của cây bơ, cải thiện khả năng kháng bệnh và tạo quả bơ với mùi vị và kết cấu mới.
Nguồn: www.isaaa.org