USDA phê duyệt đậu tương chịu hạn HB4® của Verdeca

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã chấp thuận cho đậu tương chịu hạn HB4® của Verdeca được thương mại hóa tại thị trường Hoa Kỳ. Sự chấp thuận của USDA được đưa ra hai năm sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt đặc tính HB4 của Verdeca vào năm 2017.
Với sự chấp thuận của USDA, tính trạng HB4 hiện có sự chấp thuận theo quy định tại hơn 80% thị trường đậu tương toàn cầu. Đặc tính HB4 đã được phê duyệt ở Argentina vào năm 2018 và ở Brazil vào năm 2019. Việc đệ trình quy định hiện đang được Trung Quốc, Paraguay, Bolivia và Uruguay xem xét. Cần có phê duyệt nhập khẩu từ Trung Quốc để bắt đầu thương mại tại Argentina dự kiến vào năm 2020.

Để biết thêm chi tiết, hãy đọc các bản phát hành tin tức từ Verdeca và Arcadia Biosciences.
Nguồn: www.isaaa.org