EFSA đưa ra quan điểm khoa học về Ngô GM mang 5 sự kiện

Hội đồng của Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) về các sinh vật biến đổi gen (Hội đồng GMO) đã công bố quan điểm ​​khoa học về sự an toàn ngô GM 5 sự kiện kháng hạn, kháng glyphosate và kháng sâu bệnh MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 và các sự kiện đơn, là nguồn gốc của chúng. Quan điểm ​​khoa học được công bố căn cứ đơn đề nghị EFSA ‐ GMO ‐ NL ‐ 2016‐134 theo Quy định (EC) số 1829/2003 từ Công ty Monsanto
Phạm vi áp dụng của hồ sơ EFSA ‐ GMO ‐ NL ‐ 2016‐134 là để sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, nhập khẩu và chế biến tại Liên minh châu Âu (EU) đối với ngô biến đổi gen (GM) chịu hạn, kháng thuốc diệt cỏ và kháng sâu bệnh MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 và tất cả các sự kiện đơn, là nguồn gốc của chúng. Hội đồng GMO trước đây đã đánh giá năm sự kiện ngô đơn lẻ và 11 sự kiện phụ và xác định không có nguy cơ mất an toàn. Không có dữ liệu mới về các sự kiện ngô đơn lẻ hoặc 11 tổ hợp con có thể dẫn đến sửa đổi các kết luận ban đầu về sự an toàn của chúng được xác định. Hội đồng GMO kết luận rằng ngô đa tính trạng mang năm sự kiện, như được mô tả trong hồ sơ này, an toàn và tương đương về mặt dinh dưỡng so với các sản phẩm từ ngô và các giống tham chiếu không biến đổi gen được thử nghiệm.

Tham khảo thêm trên EFSA Journal.
Nguồn: www.isaaa.org