Hội thảo khoa học “Thanh niên với nghiên cứu khoa học năm 2019"

Sáng ngày 22/11/2019, tại Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (số 10 Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm , Hà Nội) Đoàn Thanh niên Viện Di truyền Nông nghiệp kết hợp với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thanh niên với nghiên cứu khoa học năm 2019”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Lê Trang – UVTV Đoàn Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; TS. Nguyễn Xuân Lai – Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa; TS. Nguyễn Quang Hải – Phó Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa; TS. Lê Đức Thảo - Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp cùng đoàn viên, thanh niên của hai viện;
TS. Nguyễn Xuân Lai đã nhấn mạnh đến vai trò, sức mạnh của trí thức trẻ trong kỷ nguyên 4.0 và cho rằng chủ đề Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo lập môi trường học thuật giúp các nhà nghiên cứu trẻ của Đoàn Viện Di truyền Nông nghiệp và Viện Thổ nhưỡng Nông hóa có cơ hội tiếp cận được những kiến thức khoa học mới áp dụng vào nghiên cứu và công việc;
Hội thảo gồm 3 tham luận: Tham luận 1: Kim loại nặng – ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng do báo cáo viên Đinh Võ Sỹ trình bày; Tham luận 2: Nghiên cứu tương quan giữa lượng mưa và biến động lớp phủ thực vật tại Việt Nam do báo cáo viên Nguyễn Dân Trí trình bày; Tham luận 3: Nghiên cứu khả năng đáp ứng của thực vật với điều kiện nhiễm kim loại nặng ở mức độ phân tử do báo cáo viên Nguyễn Hữu Kiên trình bày;
Các tham luận và thảo luận tại Hội thảo đã tập trung phân tích và đánh giá thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất, cơ chế thích nghi của thực vật với điều kiện nhiễm kim loại nặng và ảnh hưởng của mưa đến biến động lớp phủ thực vật. Các ý kiến hướng tới việc đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong đất, tìm ra các gen thích ứng với ô nhiễm kim loại nặng trong cây và biện pháp giảm thiểu sự suy giảm lớp phủ thực vật của đất do ảnh hưởng của lượng mưa;
 
Hội thảo đã được đánh giá cao và coi đây là diễn đàn quan trọng cho các đoàn viên, thanh niên có thể đưa ra đề xuất, định hướng nghiên cứu qua đó nâng cao khả năng và hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học của đoàn viên thanh niên. Đồng chí Nguyễn Lê Trang cho rằng hội thảo này, ngoài mục tiêu chính là trao đổi đóng góp ý kiến học thuật, hội thảo còn là dịp để thanh niên Viện Thổ nhưỡng Nông hóa cùng với Viện Di truyền Nông nghiệp có định hướng để kết hợp xây dựng những đề xuất nghiên cứu khoa học mang tính liên ngành. Đồng chí Trang cũng hứa Đoàn thanh niên Viện Khoa học Nông nghiệp sẽ hỗ trợ tạo điều kiện tối đa trong các hoạt động nghiên cứu khoa học để Đoàn thanh niên Viện Thổ nhưỡng Nông hóa và Viện Di truyền Nông nghiệp có thể phát huy tối đa thế mạnh của mình;
Các góp ý tâm huyết của các đại biểu, khách mời là cơ sở để Đoàn Thanh niên Viện Thổ nhưỡng Nông hóa cũng như Viện Di truyền Nông nghiệp có định hướng phát triển các hoạt động nghiên cứu trong thời gian tới hiệu quả cao.