THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức thi tuyển viên chức cho các đơn vị trực thuộc tại Hội đồng thi tuyển Viện Bảo vệ Thực vật, bao gồm:
1. Viện Di truyền Nông nghiệp
2. Viện Bảo vệ Thực vật
3. Viện Khoa học Kỹ thuật Bắc Trung Bộ
4. Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông
Chi tiết xem tại đây.