Thông tin Công nghệ sinh học

USDA CÔNG BỐ CẬP NHẬT VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP TẠI Ý VÀ PHÁP

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 11 năm 2016 

VIỆN NGHIÊN CỨU ROTHAMSTED NỘP ĐƠN XIN KHẢO NGHIỆM LÚA MÌ BIẾN ĐỔI GEN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 11 năm 2016 

KHẢO SÁT CHO THẤY 2/3 CÔNG CHÚNG ỦNG HỘ CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 11 năm 2016 

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN LÚA MÌ LỤC BỘI BIẾN ĐỔI GEN KHÔNG CÓ MARKER CHỌN LỌC

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 9 tháng 11 năm 2016 

TRÌNH TỰ GENOME CỦA NGÔ 5310 TUỔI COB CUNG CẤP HIỂU BIẾT VỀ SỰ THUẦN HÓA NGÔ SƠ KHAI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 11 năm 2016 

ETHIOPIA THƯƠNG MẠI HÓA BÔNG BT TRONG 2 NĂM TỚI

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 01 tháng 12 năm 2016 

AUSTRALIAN OGTR NHẬN ĐƠN XIN CẤP PHÉP KHẢO NGHIỆM LÚA MÌ BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 01 tháng 12 năm 2016 

CÁC NHÀ KHOA HỌC ỨNG DỤNG KỸ THUẬT DI TRUYỀN TRÊN CÂY NGÔ ĐỂ SẢN XUẤT RA ASTAXANTHIN

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 01 tháng 12 năm 2016 

CÔNG CHÚNG CHẤP NHẬN THỰC PHẨM TỪ CÂY TRỒNG CHỈNH SỬA GEN

​Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 01 tháng 12 năm 2016