Thông tin Công nghệ sinh học

LÚA 'SUPERCHARGED' MANG GEN NGÔ CÓ THỂ LÀM TĂNG NĂNG SUẤT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 10 năm 2017

GIẢI MÃ THÀNH CÔNG BỘ GEN BÍ ĐỎ

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 2 tháng 11 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TỪ TRUNG QUỐC PHÁT TRIỂN LOẠI LÚA CÓ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG TRONG NƯỚC BIỂN

​Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 2 tháng 11 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN KHOAI TÂY KHÁNG BỆNH MỐC SƯƠNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 2 tháng 11 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC KENYA TÌM THẤY GEN KHÁNG CỎ DẠI MỚI TRONG CÂY CAO LƯƠNG DẠNG DẠI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 11 năm 2017 

VITAMIN E Ở CÂY NGÔ HƯỚNG TỚI CÂY TRỒNG CÓ NHIỀU CHẤT DINH DƯỠNG HƠN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 11 năm 2017 

CRISPR-CAS9 TRONG CHỈNH SỬA HỆ GEN CÂY SẮN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 8 tháng 11 năm 2017