Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KHẢ NĂNG KHÁNG ĐẠO ÔN Ở LÚA BẰNG CRISPR/CAS9- ĐỘT BIẾN ĐIỂM TẠI GEN OSERF922

​​​Thông tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 9 năm 2016 

TANZANIA TRỒNG THỬ NGHIỆM NGÔ CHUYỂN GEN LẦN ĐẦU TIÊN

Bản tin Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 10 năm 2016 

LẦN ĐẦU HOÀN THÀNH VIỆC THU HOẠCH TÁO VÀNG ARCTIC® GOLDEN

​Bản tin Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 10 năm 2016 

LỢI NHUẬN CỦA 20 NĂM CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN Ở CANADA

​​​Bản tin Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 10 năm 2016