Thông tin Công nghệ sinh học

CRISPR-CAS9 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ TẠO RA GIỐNG LÚA CHỐNG CHỊU LẠNH

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 9 năm 2017 

KENYA BắT ĐầU KHảO NGHIệM TRÌNH DIễN QUốC GIA BÔNG BT

​​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 9 năm 2017 

GIẢI TRÌNH TỰ BỘ GEN KHOAI LANG TRẮNG GUINEA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 27 tháng 09 năm 2017 

nhx-transporters-tu-cay-atiso-chuyen-vao-he-gen-cay-lua-cai-tien-tinh-chiu-man

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 27 tháng 09 năm 2017 

PHÁT SINH ĐỘT BIẾN CÓ CHỦ ĐÍCH BẰNG HỆ THỐNG TALEN TRÊN BẢN SAO CHÉP COMT CỦA MÍA ĐƯỜNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 27 tháng 09 năm 2017 

LÚA MÌ BIỂN ĐỔI GEN CHỨA ÍT GLUTEN ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM BÁNH MÌ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 10 năm 2017

SIÊU BIỂU HIỆN GEN OSERF48 KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG RỄ VÀ SỰ CHỐNG CHỊU KHÔ HẠN Ở CÂY LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 10 năm 2017

ÁP DỤNG HỆ THỐNG CHỈNH SỬA HỆ GEN CRISPR-CAS9 TRÊN CẢI DẦU THỂ NHỊ BỘI KÉP KHÁC LOÀI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 10 năm 2017

NÔNG DÂN VÀ LIÊN MINH CÁC TRANG TRẠI TẠI MỸ THU HÚT NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 4 tháng 10 năm 2017

TÁO CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÔNG BỊ ĐỐM NÂU SẼ CÓ MẶT SỚM TẠI HOA KỲ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 10 năm 2017