Thông tin Công nghệ sinh học

NĂNG SUẤT HƯỚNG DƯƠNG Ở TANZANIA TĂNG NHỜ HẠT GIỐNG MỚI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 09 tháng 5 năm 2018 

OGTR ÚC MỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO KHẢO NGHIỆM LÚA MÌ BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 09 tháng 5 năm 2018

SLBZIP1 ĐIỀU HÓA TÍNH CHỐNG CHỊU STRESS SINH HỌC VÀ PHI SINH HỌC CỦA CÂY CÀ CHUA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 09 tháng 5 năm 2018

HỆ THỐNG CRISPR-CAS9 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN CÂY CÀ CHUA MÀU HỒNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 09 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO: CÂY TRỒNG GM CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN CẦU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 5 năm 2018

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC HOÀN THÀNH GIẢI TRÌNH TỰ BỘ GEN PHỤ CỦA LÚA MÌ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 5 năm 2018

MÙ TẠT GM TIẾP TỤC ĐƯỢC KHẢO NGHIỆM TẠI ẤN ĐỘ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 5 năm 2018

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT HIỆN ĐIỀU TIẾT TIÊU CỰC HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN TRONG CẢI BẮP

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 5 năm 2018