Thông tin Công nghệ sinh học

CÔNG NGHỆ CAS9 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA MORC1 TRONG CÂY LÚA MẠCH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 4 năm 2018 

TẠI SAO RẦY NÂU KHÔNG ƯA CÂY LÚA BT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 4 năm 2018 

OSPK2 LÀ GEN CÓ CHỨC NĂNG TRONG TỔNG HỢP TINH BỘT VÀ SỰ VÀO CHẮC CỦA HẠT LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 4 năm 2018 

ỨNG DỤNG CHỈNH SỬA GEN BẰNG CRISPR-CAS9 TRÊN DÂU TÂY HOANG DẠI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 4 năm 2018 

CRISPR TIẾT LỘ VAI TRÒ CỦA PROTEIN SLMPK20 TRONG PHÁT TRIỂN PHẤN HOA CÀ CHUA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 4 năm 2018 

NGÔ WEMA CHO THẤY KHẢ NĂNG KHÁNG SÂU XANH MÙA THU Ở MOZAMBIQUE

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 02 tháng 5 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC LÀM TĂNG SẢN LƯỢNG THUỐC SỐT RÉT TRÊN CÂY TRỒNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 02 tháng 5 năm 2018 

GEN SLAGL6 LÀ CHÌA KHÓA TẠO RA CÀ CHUA KHÔNG HẠT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 02 tháng 5 năm 2018 

GEN PCWRKY33 TỪ CÂY KNOTWEED NHẬT BẢN LÀM GIẢM KHẢ NĂNG KHÁNG MẶN TRONG CÂY ARABIDOPSIS CHUYỂN GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 02 tháng 5 năm 2018