Thông tin Công nghệ sinh học

HẠCH TOÁN CHI PHÍ PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 3 tháng 8 năm 2016  

OBAMA KÝ LUẬT GHI NHÃN THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 3 tháng 8 năm 2016  

GIỐNG LÚA “SIÊU SAO” GIẢM THẤT THOÁT PHÂN BÓN, GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 3 tháng 8 năm 2016  

CÁC NHÀ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH CƠ CHẾ LÀM MỀM CÀ CHUA

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 3 tháng 8 năm 2016  

FAO, WFP HOAN NGHÊNH LUẬT AN NINH LƯƠNG THỰC TOÀN CẦU

​Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 10 tháng 8 năm 2016 

NGHIÊN CỨU CHO THẤY NGƯỜI TIÊU DÙNG PAKISTAN ĐANG DẦN CHẤP NHẬN THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 10 tháng 8 năm 2016 

TAZFP34 – GEN LÀM TĂNG CƯỜNG TỶ LỆ GIỮA RỄ VÀ CHỒI THÂN Ở CÂY LÚA MÌ

​​Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 10 tháng 8 năm 2016 

NEW ZEALAND EPA CÔNG BỐ GLYPHOSATE KHÔNG PHẢI LÀ CHẤT GÂY UNG THƯ

​​​Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 17 tháng 8 năm 2016 

ISOAMYLASE 1 ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH TINH BỘT VÀ CẤU TRÚC CỦA AMYLOPECTIN TRONG NỘI NHŨ HẠT LÚA MÌ

​​​​Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 17 tháng 8 năm 2016