Thông tin Công nghệ sinh học

EFSA ĐƯA RA Ý KIẾN KHOA HỌC VỀ NGÔ GM 6 SỰ KIỆN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 4 năm 2019 

KNOCKOUTS GEN ĐƠN VÀ ĐA GEN BẰNG CRISPR-CAS9 TRÊN CÂY NGÔ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 4 năm 2019 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TRUNG QUỐC CHỈNH SỬA HỆ GEN LÚA MÌ ĐỂ KIỂM SOÁT CỎ DẠI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 4 năm 2019 

PAKISTAN THÔNG BÁO HỢP TÁC QUỐC GIA TRONG KHẢO NGHIỆM 85 GIỐNG BÔNG BT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 4 năm 2019 

KHẢO NGHIỆM NGÔ CRISPR CỦA VIB ĐƯỢC CẤP PHÉP

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 4 năm 2019

GIỐNG LÚA MÌ HB4 TRONG SO SÁNH VỚI LÚA MÌ KHÔNG CHUYỂN GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 17 tháng 4 năm 2019

CÁC NHÀ KHOA HỌC CHẠY ĐUA ĐỂ CỨU CÂY CHUỐI KHỎI DỊCH PANAMA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 4 năm 2019

TỔ CHỨC OGTR ÚC CẤP PHÉP KHẢO NGHIỆM LÚA MÌ GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 4 năm 2019

LÚA CHỊU MẶN ĐƯỢC PHÁT TRIỂN TẠI ẤN ĐỘ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 24 tháng 4 năm 2019

GEN CÀ CHUA HOANG DẠI LÀ CHÌA KHÓA TẠO RA CÀ CHUA KHÁNG SÂU BỆNH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 02 tháng 5 năm 2019