Thông tin Công nghệ sinh học

XÁC ĐỊNH GEN QUY ĐỊNH VỊ CHUA Ở QUẢ CÓ MÚI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 6 tháng 3 năm 2019 

BỘ GEN CÂY TRỒNG CỔ ĐẠI CÓ THỂ GIÚP LÀM TĂNG SẢN LƯỢNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 3 năm 2019 

TÌM RA GEN QUY ĐỊNH SỰ ĐA DẠNG VỀ KIỂU HÌNH Ở CÂY HỌ BRASSICA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 3 năm 2019

GẠO VÀNG SẼ CÓ MẶT TẠI BANGLADESH TRONG VÀI THÁNG TỚI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 3 năm 2019

GEN DEK42 MÃ HÓA PROTEIN LIÊN KẾT VỚI RNA CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HẠT NGÔ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 3 năm 2019

HIỆN TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG CRISPR-CAS9 TRONG LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 13 tháng 3 năm 2019

CHỈNH SỬA HỆ GEN MANG ĐẾN NHỮNG TRIỂN VỌNG LỚN CHO NAM PHI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 3 năm 2019

SỐ LIỆU BÁN HÀNG TĂNG TRƯỞNG MẠNH CHO THẤY NHU CẦU VỀ TÁO GM KHÔNG BỊ THÂM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 3 năm 2019

TỔ CHỨC OGTR ÚC MỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI KHẢO NGHIỆM ĐẬU GÀ GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 3 năm 2019