Thông tin Công nghệ sinh học

RNAI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ CHUYỂN TÍNH KHÁNG HÉO VERTICILLIUM WILT VÀO CÂY BÔNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 9 năm 2018

CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM RA CƠ SỞ DI TRUYỀN CỦA BÔNG SỢI NÂU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 9 năm 2018 

UN: ĐÓI NGHÈO TRÊN THẾ GIỚI TIẾP TỤC TĂNG LÊN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 19 tháng 9 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC CẢI TIẾN KHẢ NĂNG KHÁNG NHIỄM ĐỘC SẮT VÀ NĂNG SUẤT LÚA GẠO PỬ CHÂU PHI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 19 tháng 9 năm 2018 

OGTR ÚC MỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ KHẢO NGHIỆM CẢI DẦU GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 19 tháng 9 năm 2018 

CÁCGENE ỨNG VIÊN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÂY BÔNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 19 tháng 9 năm 2018 

BILL GATES: HẠT GIỐNG GMO CÓ THỂ GIÚP NÔNG DÂN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 9 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM RA “ĐIỂM NÓNG” TRONG HỆ GEN LÚA MÌ CHO HÀM LƯỢNG KẼM CAO

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 9 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TÌM RA CÁC GEN SWEET CHỐNG LẠI VI KHUẨN BẠC LÁ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 9 năm 2018 

ÁP DỤNG CRISPR-CAS9 ĐỂ XÁC ĐỊNH GEN TỰ VỆ TOMV Ở CÂY CÀ CHUA

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 26 tháng 9 năm 2018