Thông tin Công nghệ sinh học

CẢI THIỆN GIỐNG SẮN ĐỂ GIẢM ĐÓI NGHÈO TẠI CHÂU PHI

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 05 tháng 07 năm 2017  

CÁC NHÀ KHOA HỌC TRUNG QUỐC PHÁT TRIỂN GẠO CHẤT CHỐNG OXY HOÁ CAO NHỜ KỸ THUẬT DI TRUYỀN

​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 05 tháng 07 năm 2017  

SCHRABGDI1 CỦA CÀ CHUA HOANG DÃ QUY ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỊU MẶN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 12 tháng 7 năm 2017 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ TRONG CÂY CÀ CHUA GÂY RA TÌNH TRẠNG ĂN THỊT ĐỒNG LOẠI TRONG SÂU HẠI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 19 tháng 7 năm 2017 

OGTR ÚC PHÊ DUYỆT KHẢO NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG LÚA MÌ VÀ LÚA MẠCH BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 19 tháng 7 năm 2017 

BIỂU HIỆN GEN CẢM ỨNG TA-LR34RES TẠO RA TÍNH KHÁNG BỆNH Ở LÚA MẠCH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 19 tháng 7 năm 2017