Thông tin Công nghệ sinh học

CÁC CHUYÊN GIA NHẬT BẢN KẾT LUẬN THỰC PHẨM CHỈNH SỬA GEN LÀ AN TOÀN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 3 năm 2019

CÁC NHÀ SINH HỌC GIẢI THÍCH NGUỒN GỐC DI TRUYỀN CỦA NGHỆ TÂY

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 20 tháng 3 năm 2019

USDA FAS BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẦY HỨA HẸN CỦA CÁC KHẢO NGHIỆM NGÔ GM TẠI MOZAMBIQUE

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 4 năm 2019

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT HIỆN RA ENZYME GIÚP LÚA MÌ KHÁNG MẶN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 4 năm 2019 

NHÓM CÁC NHÀ KHOA HỌC QUỐC TẾ PHÁT HIỆN RA CƠ CHẾ QUAN TRỌNG TRONG MIỄN DỊCH Ở CÂY TRỒNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 3 tháng 4 năm 2019 

GIẢI MÃ THÀNH CÔNG HỆ GEN LÚA MÌ CỨNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 4 năm 2019 

TÌM KIẾM NGUỒN KHÁNG MẶN MỚI TRONG CÀ RỐT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 4 năm 2019 

NĂNG SUẤT NGÔ BẤT NGỜ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI GEN 'MOONLIGHTING'

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 10 tháng 4 năm 2019