Thông tin Công nghệ sinh học

NGHIÊN CỨU: AN NINH LƯƠNG THỰC CẦN NHIỀU HƠN TỪ CÁC CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 10 năm 2017 

HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỈNH SỬA GEN TẠI CHÂU ÂU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 10 năm 2017 

CHỈ SỐ ĐÓI NGHÈO TOÀN CẦU GIẢM VỀ MẶT DÀI HẠN NHƯNG MỨC ĐỘ VẪN CÒN CAO

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 10 năm 2017 

LÚA VÀNG DẪN ĐẦU TRONG VIỆC SẢN XUẤT GIỐNG GẠO TỐT HƠN CHO SỨC KHỎE

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 10 năm 2017 

OGTR ÚC NHẬN ĐƯỢC ĐƠN XIN THƯƠNG MẠI HÓA HOA RUM BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 10 năm 2017 

TÌM THẤY GEN GIÚP CHỌN TẠO RA GIỐNG LÚA MÌ LAI

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 10 năm 2017 

SIÊU BIỂU HIỆN GEN BJHMGS1 TĂNG CƯỜNG CÁC CHẤT CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE TRONG QUẢ CÀ CHUA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 10 năm 2017 

NIGERIA CHUẨN BỊ CHO VIỆC THƯƠNG MẠI HÓA ĐẬU ĐŨA BT VÀ BÔNG BT VÀO NĂM 2018

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 10 năm 2017 

KHẢO NGHIỆM KHOAI TÂY KHÁNG BỆNH CHO KẾT QUẢ TÍCH CỰC Ở UGANDA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 10 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT HIỆN RA CON ĐƯỜNG CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG LÚA MẠCH

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 25 tháng 10 năm 2017