Thông tin Công nghệ sinh học

NIGERIA PHÊ DUYỆT HAI GIỐNG BÔNG GM ĐỂ TĂNG NGUỒN CUNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 15 tháng 5 năm 2019

CÁC NHÀ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH CÁC GEN CHỐNG LẠI BỆNH BLACKLEG TRÊN CÂY CẢI DẦU

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 15 tháng 5 năm 2019

CÁC NHÀ KHOA HỌC KHÁM PHÁ RNA CHI PHỐI SỰ HÌNH THÀNH CỦ KHOAI TÂY

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 5 năm 2019

LÚA MÌ GM GIÀU SẮT CHUẨN BỊ ĐƯỢC KHẢO NGHIỆM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 22 tháng 5 năm 2019

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ RA CHẤT ĐIỀU HÒA DI TRUYỀN CHO TINH BỘT VÀ PROTEIN TRONG NGÔ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 5 năm 2019

CTNBIO, BRAZIL PHÊ DUYỆT THƯƠNG MẠI HÓA ĐẬU TƯƠNG HB4

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 5 năm 2019

AUSTRALIAN OGTR CHẤP THUẬN KHẢO NGHIỆM ĐẬU GÀ GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 29 tháng 5 năm 2019

NHẬT BẢN KHỞI XƯỚNG THẢO LUẬN VỀ VIỆC DÁN NHÃN CHO THỰC PHẨM CHỈNH SỬA HỆ GEN

Bản tin cây trồng Công nghệ sinh học ngày 5 tháng 6 năm 2019