Thông tin Công nghệ sinh học

ĐẬU ĐŨA BIẾN ĐỔI GEN ĐÃ SẴN SÀNG CHO NÔNG DÂN NIGERIA VÀO NĂM 2019

​Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 07 tháng 12 năm 2016 

USDA FAS-GAIN BÁO CÁO CẬP NHẬT CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP TẠI MỸ LATIN

​Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 07 tháng 12 năm 2016 

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU GIẢI MÃ CƠ SỞ GEN QUY ĐỊNH HÌNH DẠNG LÁ CÂY BÔNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 01 năm 2017 

CUBA DỰ ĐỊNH TRỒNG ĐẬU TƯƠNG VÀ NGÔ BIẾN ĐỔI GEN TỪ VỤ XUÂN 2017

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 11 tháng 01 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC CỦA BARI ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH THƯƠNG MẠI KHOAI TÂY BIẾN ĐỔI GEN Ở BANGLADESH

​​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 01 năm 2017 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TIẾN HÀNH MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG GEN NHIỄM BỆNH PHẤN TRẮNG Ở CÀ TÍM

​​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 01 năm 2017 

TĂNG CƯỜNG THÀNH PHẦN ACID BÉO TRONG CÂY CẢI CAMELINA BẰNG CRISPR/CAS9

​​​Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 18 tháng 01 năm 2017